Fundraiser


Company 

Polish Psychologists' Association

Location 

London

Employment Hours 

Full Time

Employment Type 

Permanent

Salary 

Job Requirements/Description

Ogloszenie na pozycje wolontariacka

Rola: Fundraiser

Miejsce: Londyn/zdalnie


Od 2006 roku pomagamy obywatelom Polski mieszkajacym w Wielkiej Brytanii. Nasza misja jest swiadczenie profesjonalnych uslug w zakresie zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego. Dazymy do promowania wiedzy i swiadomosci psychologicznej w jak najszerszym gronie odbiorców.


Poszukujemy osoby na stanowisko Fundraisera, która bedzie odpowiedzialna za:

 • Tworzenie wniosków grantowych zgodnie z ustalona przez Zarzad strategia.
 • Wykorzystywanie narzedzi internetowych w celach fundraisingowych.
 • Aktywne pozyskiwanie partnerów i sponsorów dla PPA.


Wymagania:

 • Doswiadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy i tworzenia wniosków.
 • Latwosc w nawiazywaniu nowych kontaktów.
 • Umiejetnosc poszukiwania róznych zródel dofinansowania dla NGO.
 • Bieglosc w jezyku angielskim.
 • Kreatywnosc.


PPA oferuje:

 • Mozliwosc rozwoju oraz doskonalenia swoich kompetencji przy ciekawych projektach.
 • Uczestnictwo we wszystkich warsztatach organizowanych przez PPA.
 • Zaswiadczenie o odbytym wolontariacie na rzecz organizacji charytatywnej.


Jezeli jestes osoba, która spelnia powyzsze wymagania, zapraszamy do aplikowania!


Aplikuj teraz:

Wyslij swoje zgloszenie na adres: recruitment@polishpsychologists.org


-------


Volunteer Position

Role: Fundraiser

Location: London/Remote


Since 2006, we have been helping Polish citizens living in the UK. Our mission is to provide professional services in the field of mental health and personal development. We aim to promote knowledge and psychological awareness among the widest possible audience.


We are looking for a Fundraiser who will be responsible for:

 • Preparing grant applications in line with the Board's strategy.
 • Utilizing online tools for fundraising purposes.
 • Actively seeking out partners and sponsors for PPA.


Requirements:

 • Experience in fundraising and writing grant applications.
 • Ease in establishing new contacts.
 • Ability to seek various funding sources for NGOs.
 • Proficiency in English.
 • Creativity.


PPA offers:

 • Opportunities for development and improvement of your skills through interesting projects.
 • Participation in all workshops organized by PPA.
 • A certificate of completed volunteer work for a charitable organization.


If you meet the above requirements, we invite you to apply!


Apply now:

Send your application to: recruitment@polishpsychologists.org

Company 

Polish Psychologists' Association

Location 

London

Employment Hours 

Full Time

Employment Type 

Permanent

Salary 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙